Resumé

Jeg er uddannet Cand. Scient. fra Aalborg Universitet med hoved­fag i datalogi og bifag i samfundsfag, og jeg har mere end 25 års praktisk erfaring med IT-relateret udvikling og ledelse indenfor både den offentlige og den private sektor.
De første ti år af min praktiske karriere fokuserede jeg på at udvikle mig som kompetent system­udvikler, teknisk arkitekt og projektleder med en stærk metode­mæssig fundering.
De sidste tyve år af min karriere har hovedvægten været på at ledelse af større komplekse projekter og opbygning og nyttiggørelse af ledelseskompetencer.

Overblik

Kronologisk oversigt over min karriere, suppleret med beskrivelser af udvalgte projekter  

Kompetencer

Beskrivelser af kompetencer jeg kan sætte i spil i de sammenhænge jeg indgår i.

Resultater

Beskrivelse af et udvalg af de resultater jeg har været med til at skabe.