Terkelsen.dk  

En kort introduktion

Jeg er uddannet Cand. Scient. fra Aalborg Universitet med hoved­fag i datalogi og bifag i samfundsfag,
og jeg har mere end 20 års praktisk erfaring med IT-relateret udvikling og ledelse.
De første ti år af min praktiske karriere fokuserede jeg på at udvikle mig som kompetent system­udvikler,
teknisk arkitekt og projektleder med en stærk metode­mæssig fundering. De sidste ti år af min karriere har hovedvægten været på at ledelse af større komplekse projekter og opbygning af ledelseskompetence.

Jeg arbejder som projektleder hos Odense Universitetshospital, hvor jeg er med til at virkeliggøre visionen om det digitale hospital med patienten i centrum (Nyt OUH). Det er en enormt vigtig og kompleks opgave, som jeg går til med stor spænding suppleret med en vis ærefrygt og ydmyghed.

Jeg har tidligere været ansat som Specialkonsulent og projektleder i Socialstyrelsens Center for Data, Analyse og Metode. Her løftede jeg bl.a. ansvaret for at koordinere udviklingen af digital understøttelse af tilsynsreformen på tværs af de regionale tilsynsmyndigheder og Socialstyrelsen, og jeg var ansvarlig for den tekniske implementering af styrelsens indberetningsløsning til registre på stofmisbrugsområdet. Jeg var desuden driver på større udbudsprojekter, fra design af selve udbuddet til implementering af nye løsninger og leverandør-relationer.
Inden jeg kom til Socialstyrelsen var jeg i godt fire år teknologichef i KMD, hvor jeg løftede ansvaret for, at udviklingsmiljøer og teknologier på den centrale platform matchede behovene for KMDs kommunale produkter og for at understøtte store udviklingsprojekter med generelle komponenter og værktøjer. Som en del af dette løftede jeg også ansvaret for det organisatoriske og procesmæssige set-up omkring teknologi-styring og sikring af tæt sammenhæng mellem forretnings- og teknologistrategi.
Før dette var jeg sektionsleder på Teknologisk Institut, hvor jeg havde ansvaret for udvikling og drift af forretnings­området Programmering og Arkitektur, med fokus på udnyttelsen af Microsofts teknologier til understøttelse af industrielle og administrative virksomheder.

En mere detaljeret gennemgang af min professionelle udvikling kan ses i mit CV via menuen i toppen af web-siderne, og her er der også links til mine faglige støttepunkter og udvalgte inspirationskilder. Du/I er altid velkommen til at kontakte mig for uddybning eller dialog via nedenstående kontakt-information.

 

Martin Terkelsen

 

Martin Terkelsen