Terkelsen.dk  

Links til faglige sider

 • Prince2:
  Det officielle Prince2-site (standardiseret metode for projektsstyring og -ledelse)
 • Scrum Alliance:
  En samling af gode ressourcer vedr. scrum baseret udvikling - bl.a. en simpel Scrum Guide
 • ITIL:
  Det officielle ITIL-site (standardiseret rammeværk for IT Service Management)
 • Martin Fowler:
  Artikler om systemudvikling med fokus på design, arkitektur og agile metoder
 • Zachman:
  Beskrivelse af rammeværk for Enterprise Arkitektur.
 • OMG:
  Object Management Group er standardiseringsorgan for flere vigtige standarder, bl.a.:
  • UML: Unified Modeling Language, et formaliseret modelsprog til systemudviklere
 • OASIS
  Standardiseringsorgan, som har ansvaret for en række Webservice relaterede standarder
 • Patterns and Practices
  Microsofts arkitektur-ramme som beskriver de grundlæggende designideer bag udvikling med Microsofts forskellige teknologier og produkter.
 • Android Developer Site
  Den officielle indgang til Android udvikling - her findes Design Guidelines, totorials og adgang til kompletudviklingsmiljø

Links til fritids-relaterede sider

Links

Links som beskriver min faglige referenceramme.

Du er meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har behov
for uddybning eller yderligere information og inspiration.