Terkelsen.dk  

Konsulent og formidler

Jeg blev ansat på Teknologisk Instituts Center for IT (CIT) som specialist indenfor programmering og objektorienterede metoder og teknikker.

Jeg startede med hovedsageligt at undervise indenfor udviklings- og kodningsrelaterede emner; men jeg udviklede mig gradvist til en konsulentprofil orienteret mod arkitektur og forretningsudvikling.

Større opgaver og vigtige resultater:

Jeg varetog undervisning og rådgivning indenfor følgende:

 • Analyse, Design og arkitektur:
  Kravspecifikation, brug af Use Case teknikker, UML-modellering, Design og arkitekturpatterns (mønstre) samt OIO-standarder.
 • Programmeringstekniske emner:
  Avanceret C++, MS .Net/C#, CORBA, Udvikling til mobile enheder med .Net Compact Framework
 • Konfigurationsstyring, dokument- og sourcehåndtering.

Jeg gennemførte en række længerevarende konsulentforløb, hvoraf specielt skal nævnes:

 • Kort- og matrikelstyrelsen
  Rådgivning vedr. omlægning af den matrikulære sagsbehandling i Kort og Matrikelstyrelsen. Opgaven strakte sig over mere end halvandet år og resulterede i en væsentlig effektivisering af styrelsens sagsbehandling (bl.a. en forsimpling fra 19 til 2 forskellige sagsgange).
  Opgaven blev afsluttet med en formel specifikation af MiniMAKS-systemet, initiering af udbudsforretningen omkring systemet samt en omlægning af sagsbehandlingen i styrelsen.
 • Videnskabsministeriet
  Omlægning og oplæg til effektivisering af OIO-standardiseringsprocessen samt konkret deltagelse i OIO-modellering indenfor kærnekomponenterne (person-data mv.).
 • Vejdirektoratet
  Facilitering af digitaliseringsarbejde, herunder skabelsen af en grundlæggende formel begrebsmodel og forberedelse til standardisering ift. OIO.
 • Miljøministeriet
  Facilitering af digitaliseringsarbejde, herunder skabelsen af en grundlæggende formel begrebs- og datamodel samt standardisering af datastrukturer ift. OIO og eksterne parter.
 • ISS:
  Analyse og prototyping af løsninger som gav mobil adgang til centrale systemer samt oplæg til strategi vedr. anvendelse af mobile teknologier. Projektet blev gennemført på et tidspunkt, hvor der endnu ikke eksisterede devices, som kombinerede trådløs kommunikation og grafiske brugerflader.
 • En række mellemstore virksomheder (bl.a. Riis Retail, AZ-Huse, Byggeriets IT)
  Kortlægning af aktuelle IT-setup, GAB-analyse ift. forretningsbehov samt oplæg til strategi for fremtidig udvikling.

Teknologisk Institut
Maj 2001 - august 2005

Jeg startede som underviser indenfor programmering (C++ og .Net) og objektorienterede udviklingsmetoder.

Gradvist ændredes min funktion til en konsulentprofil med vægten på Analyse, Design, Arkitektur og Forretningsmodellering samt omlægning og digitalisering af forretningsgange i offentlige virksomheder.

Jeg bibeholdt denne rolle overfor udvalgte kærnekunder indtil 2007