Terkelsen.dk  

Specialkonsulent og projektleder

Jeg varetog ledelsen af flere komplekse tværgående projekter i socialsektoren. Jeg har bl.a. været med til at bryde nyt land med implementering af nye tilsynsprocesser og udvikling af samlet IT-understøttelse på tværs af stat, kommuner og private aktører i den sociale sektor. Projekternes leverancer blev udført i en tilrettet Scrum-model, og nogle projekter blev styret i en Prince2-lignende styringsmodel.
Jeg har desuden været tovholder for professionalisering af IT-udvikling, forvaltning og drift, ligesom jeg har været driver i flere større udbudsprojekter fra design af udbud til valg af løsning samt efterfølgende teknisk og organisatorisk implementering.

Større opgaver og vigtige resultater:

  • EU-udbud vedr. udvikling og drift af Socialstyrelens Indberetnings Værktøj (SIV, en egenudviklet generel platform for udvikling af indberetningsløsninger) samt en portefølje af større og mindre løsninger, og er ved at køre den nye leverandør ind.
  • implementering af Stofmisbrugsdatabasen, hvor en række registre håndteres med én samlet web-løsning og en række udstillede webservices. Projektet blev kørt som en agil udviklingsproces, med et scrumteam placeret hos en underleverandør. Løsningen er efterfølgende ved at blive overdraget til Danmarks Statistik.
  • I forbindelse med Tilsynsreformen var jeg tovholder på etablering og digitalisering af arbejdsgange samt IT-understøttelse på tværs af Socialstyrelsen, kommuner og private aktører. Som led i dette blev et af Socialstyrelsens væsentligste systemer (Tilbudsportalen) moderniseret kraftigt, og indgår nu i en samlet løsning med integration til tilsynsmyndighedernes egne sagsværktøjer.
  • Overtagelse af problematisk projekt vedr. udvikling af faglige redskaber (FKO), hvilket resulterede i en sanering af selve projektet samt implementering af to konkrete løsninger:
    • FKO Sprogvurdering, et digitalt understøttet redskab til vurdering af den sproglige udvikling for børn i førskolealderen.
    • FKO Temperaturmåling, et digtitalt understøttet redskab til evaluering af dagtilbud.
  • Sideløbende med ovenstående har jeg været driver på professionalisering af Socialstyrelsens forvaltningsorganisation, samt etablering af partnerskab og governance-struktur for eksterne brugere af udstillede webservices.

 

Socialstyrelsen
August 2012 - februar 2017

Jeg har som projektleder løftet ansvaret for gennemførelsen af en række projekter af forskellig størrelse og kompleksistet.

Herudover havde jeg en tvær-gående koordinerende rolle ift. modning af Socialstyrelsens evne til at håndtere IT-projekter og systemforvaltning.