Terkelsen.dk  

Systemudvikler og Projektleder

Jeg var i 8 år ansat i Mærsk Data's afdeling for Industrielle systemer. Afdelingen var placeret i forbindelse med Odense Stålskibsværft på Fyn, og mine opgaver var tæt knyttet til værftets teknologiske udvikling.

Større opgaver og vigtige resultater:

 • Etablering, projektledelse og udvikling i større EU-projekt (Calypso). Mine vigtigste opgaver var:
  • Projektetablering (1995 - 1996):
   Medvirke til dannelse af konsortie, fastlægge indhold og planer i samarbejde med partnere, forhandle styringsgrundlag og ressourcer mv. med partnere og EU-kommissionen.
  • Workpackage management (1996 - 2000):
   WorkPackage Management overfor EU, hvor jeg havde projektansvaret for alle IT-mæssige udviklingsaktiviteter i projektet, hvor projektet i sig selv leverede ca. 15 årsværk.
   Dette indebar tæt koordinering af 9 partnere (universiteter, softwarefirmaer, værfter og institutter) fra 6 nationer.
  • Udvikling af Prove of Concept (1996 - 2000):
   Der blev udviklet et generelt Plug-and-Play koncept for integration af værktøjer på tværs af platforme (UNIX, PowerPC, MS Windows og CRAY), lokationer og virksomheder.
   Den praktiske implementering blev foretaget i C++ på hhv. Windows og UNIX samt ved brug af forskellige CORBA-implementeringer.
 • Udviklingsstøtte til projekter i form af nut-cracking, review af design og kode, udarbejdelse af kodestandarder samt evaluering, afprøvning og konfiguration af værktøjer til UNIX-platformen.
  Desuden blev der initieret og drevet et virtuelt supportforum for C++ og Windows-udvikling.
 • Etablering af grafisk udviklingsmiljø for UNIX-udviklere, omfattende:
  • Omlægning fra tekstbaserede terminaler til UNIX/X-Windows
  • Indførelse af konfigurationsstyring og source-kontrol
  • Design og implementering af selve udviklingsmiljøet. Dette blev etableret som en generel platform hvor terminaler, værktøjer, opsætninger, sikkerhed og ressourceallokeringer dynamisk blev tilpasset til den givne udviklingsopgave og udviklerprofil.
 • Udvikling og forvaltning af administrative og industrielle løsninger:
  • Grafisk planlægningsværktøj på UNIX og X-Windows
  • Laste-computer på MS Windows ved brug af C++
  • CAD/CAM-relateret software (add-on, infrastruktur-komponenter mv.).
  • Product Management System på UNIX ved brug af 4GL og C/C++

Mærsk Data A/S
Maj 1992 - Marts 2000

Ansat på Mærsk Datas afdeling for Industrielle systemer.

Her var hovedvægten lagt på udvikling af administrative og industrielle systemer

Igennem hele ansættelsen har projekt- og udviklingsstøtte til programmører dog også været en af mine vigtige opgaver.