Terkelsen.dk  

Udviklingssupport

Hovedopgaven i denne periode var, at opbygge et kompetencecenter til støtte for indførelsen af Java-udvikling baseret på IBM WebSphere og relaterede teknologier og værktøjer.

Oprindelig fokuseredes på tool-support, men dette blev udvidet til også at omfatte vidensdeling, initiering af komponent-baseret udvikling samt ”front-udvikling” (anvendelse af nye teknologier) i Mærsk Data.

Større opgaver og vigtige resultater:

  • Opbygning af en teknisk supportgruppe for udvikling af Web-applikationer
  • Sikring af et stabilt udviklingsmiljø til alle projekter, herunder:
    • Afprøvning og evaluering af diverse værktøjer og infrastrukturer.
    • Installation og tuning af udviklingsmiljøer og værktøjer.
  • Opbygning af Best Practice for Java og J2EE udvikling i Mærsk Data.
  • Konkret projektstøtte for de første Java-projekter.
  • Tilrettelæggelse og gennemførelse af kursusforløb for nye (trainee) og "gamle" udviklere.

Mærsk Data A/S
April 2000 - april 2001

Mærsk Datas hovedkontor i København.

Her skulle jeg støtte indførelsen af Java ved at forestå etablering af projektsupport og teknisk støtte til systemudviklere.