Terkelsen.dk  

Teknologichef

Som Teknologichef løftede jeg ansvaret for udviklingsmiljøerne og -værktøjerne på den centrale
platform, samt ansvaret for at de udviklede løsninger i den kommunale portefølje til stadighed kan
driftes stabilt, sikkert og omkostningseffektivt.

Herudover løftede jeg ansvaret for det organisatoriske og procesmæssige setup for teknologistyring, således at teknologistrategien til stadighed understøttede forretningens behov. Der blev især fokuseret på, at kombinere agilitet i systemudviklingen med sikring af stabil og omkostningseffektiv drift.

Større opgaver og vigtige resultater:

 • Sikring af stabil teknologiforvaltning igennem en længere periode med omfattende organisatoriske ændringer, hvoraf kan nævnes:
  • Privatisering af kommunalt ejet virksomhed
  • En markedsmæssig fokusering
  • Indføring af performancekultur
 • Forberedelse og styring af en omfattende fornyelse af udviklingsmiljøerne og værktøjer for den centrale platform, bl.a. med indføring af Eclipse som samlende grafiske udviklingsmiljø, som integrerer avancerede udviklingsværktøjer for forskellige programmeringssprog og debug-tools.
 • Sikring af at samtlige udviklings- og driftsmiljøer holdes på et økonomisk fornuftigt og driftsikkert niveau samtidigt med løbende modernisering og opgradering af teknologier og værktøjer.
 • Professionalisering af samarbejdsstrukturen mellem udviklingsenhederne og driftsorganisationen, med basis i ITIL® samt formaliseret rammeværk for teknologistyring.
 • Omlægning og effektivisering af teknologi-forvaltningen, samt etablering af ny arkitektur-funktion.
 • Udvikling af rammeværk for teknologistyring, som muliggør praktisk udvikling og implementering af teknologistrategi i overensstemmelse med forretningens strategiske bevægelser.
 • Håndtering af teknologi-opgradering for den CA/GEN-baserede løsningsportefølje - en kompleks opgave, der blev løftet i tæt samarbejde med leverandøren, som på KMDs specifikation måtte ændre den grundlæggende runtime-struktur i arkitekturen.
 • Omlægning af Database-administrationen, således at udviklings-DBA er samlet i central funktion.
 • Forbedring af medarbejdertilfredsheden - igennem det seneste år blev den målte tilfredshed forbedret med mere end 20% på alle væsentlige områder (jvnf. måling fra Great Place to Work®).

 

KMD A/S
Oktober 2007 - februar 2012

Jeg blev oprindeligt ansat som projektleder i KMD. I løbet af kort tid fik jeg tilbudt stillingen som Teknologichef og fik ansvaret for teknologistyring, udviklingsmiljøer og -værktøjer på den centrale platform.