Terkelsen.dk  

Aalborg Universitetscenter (AUC)

Jeg gennemførte mit studie på AUC, hvor projektarbejde andrager ca. halvdelen af studietiden og resten udgøres af teoretiske og praktiske kurser. Lige siden har projekt-modellen præget min arbejdsform.

Hovedfag og speciale i Datalogi

Mit hovedfagsprojekt og speciale bestod i Udvikling og afprøvning en objektorienteret analyse- og designmetode, hvor prototyping kombineres med formelle specifikationer.
I hovedfagsprojektet blev metoden udformet og beskrevet, og specialet bestod i en praktisk afprøvning af metoden i et konkret udviklingsforløb samt forfining og formalisering af udvalgte dele af metoden.

Igennem datalogistudiet iøvrigt gennemførte jeg fire store projekter, hver af et halvt års varighed:

  1. Vurdering af analysemetoden OOA (Coad & Yourdon).
  2. Design og formel definition af et programmeringssprog og implementering af compiler.
  3. Analyse, design og implementering af vagtplanlægnings-system.
  4. Design og implementering af kartotekssystem.

Derudover gennemførte jeg større kursusrækker indenfor følgende emner:
Systemudviklingsmetoder, Kvalitetsstyring, Projektstyring, Organisationsteori, Sprog- og compilerteori, Programmeringsværktøjer, Hardware-systemer, Formel beskrivelse og definition af systemer, Ekspert-systemer og videnskabsteori.

Bifag i Samfundsfag

Jeg har udarbejdet tre større projekter på AUC’s samfundsvidenskabelige fakultet, og emnet for mit bifagsprojekt var Politisk strategi og økonomiske virkemidler.

Desuden gennemførte jeg længerevarende kursusrækker indenfor følgende emner:
Samfundsvidenskabelige teorier og metoder, Videnskabs- og udviklingsteori, Økonomi, Kriseteori, Socialisering, Statistik og dokumentation, Kvalitative metoder, Pædagogik og psykologi.

 

Cand. Scient. Datalogi
Studie afsluttet januar 1992

Jeg startede mit studie på Aalborg Universitetscenter med intention om at blive Ingeniør i Energiteknik, og supplere den tekniske tilgang med et samfundsrelateret bifag.

Undervejs blev jeg dog bjergtaget af IT-verdenen, så jeg foretog et studieskift til datalogi-studiet.